ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE
Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Ostatnio opublikowane

M. Długosz-Lisiecka, M. Krystek, P. Raczyński, E. Głuszek, B. Kietlińska-Michalik, M. Niechwedowicz, Indoor 222Rn concentration in the exhibition and storage rooms of Polish geological museums, Applied Radiation and Isotopes, 121 (2017) 12-15, DOI: 10.1016/j.apradiso.2016.12.020

 

T. Fraczek, Simulation-Based Algorithm for Two-Dimensional Chemical Structure Diagram Generation of Complex Molecules and Ligand–Protein Interactions, J. Chem. Inf. Model., 56 (2016) 2320-2335, DOI: 10.1021/acs.jcim.6b00391

 

A. Krzeminska, V. Moliner, K. Świderek, Dynamic and Electrostatic Effects on the Reaction Catalyzed by HIV-1 Protease, J. Am. Chem. Soc., 138 (2016) 16283-16298, DOI: 10.1021/jacs.6b06856

 

 

Prof. Piotr Paneth w Nauka Movi(e)

Nauka-movie-izotopy-rozpoznaja-nowotwory-rozmowa-prof-Piotrem-Panethem

O energetyce atomowej w Platon Cafe

Dr inż. Magdalena Długosz-Lisiecka była gościem programu i przedstawiła różne aspekty energetyki atomowej, link

Prof. Halina Abramczyk w Nauka Movi(e)

Nauka-movie-Maria-Curie-od-laserow-prof-Halina-Abramczyk

Nominacja dla Prof. Janusza Rosiaka do The iia Laureate Award za największy wkład do rozwoju technologii radiacyjnych
Nagroda zespołowa II stopnia w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii

przyznana przez Zarząd Główny PTBR

Wyróżnienie w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii za cykl 3 prac

nt. Radiacyjnej syntezy nanocząstek z polimerów syntetycznych i białek

Wyróżnienie dla doktoranta Łukasza Kaźmierczaka

w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii za prezentację plakatową

Prof. Halina Abramczyk została powołana na członkinię Rady Naukowego Kongresu Nauki (NKN)

Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał członków Rady NKN złożonych z najbardziej zasłużonych i utytułowanych profesorów.

Wypracowanie propozycji zmian do tzw. Ustawy 2.0. będzie podstawowym zadaniem rady programowej Narodowego Kongresu Nauki.

Dr hab. inż. Piotr Ulański został wybrany na jednego z głównych redaktorów międzynarodowego czasopisma Radiation Physics and Chemistry

http://www.journals.elsevier.com/radiation-physics-and-chemistry