ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE

Lista oferowanych usługKonferencje  naukowe organizowane przez MITR


Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Warsztaty Konfokalnej Mikroskopii Ramanowskiej, SERS, AFM, SNOM

w dniach 03-04.06.2016
w Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej (LLSM)

Konkurs na udział w realizacji projektu

Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która zaangażowana będzie w badania w ramach projektu „Od selektywnej detekcji biologicznych utleniaczy i małocząsteczkowych związków sygnałowych do lepszego rozpoznania ich chemii biologicznej” w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej

Ostatnio opublikowane

K. Dębowska, D. Dębski, B. Michałowski, A. Dybala-Defratyka, T. Wójcik, R. Michalski, M. Jakubowska, A. Selmi, R. Smulik, Ł. Piotrowski, J. Adamus, A. Marcinek, S. Chlopicki, and A. Sikora, Characterization of Fluorescein-Based Monoboronate Probe and Its Application to the Detection of Peroxynitrite in Endothelial Cells Treated with Doxorubicin, Chem. Res. Toxicol., 2016, DOI: 10.1021/acs.chemrestox.5b00431

 

A. Adamus, J. Komasa, S. Kadłubowski, P. Ulański, J.M. Rosiak, M. Kawecki, A. Klama-Baryła, A. Dworak, B. Trzebicka, R. Szweda, Thermoresponsive poly[tri(ethylene glycol) monoethyl ether methacrylate]-peptide surfaces obtained by radiation grafting—synthesis and characterisation, Colloids Surf., B 2016, DOI: 10.1016/j.colsurfb.2016.04.050

 

H. Abramczyk, M. Kopeć, M. Jędrzejczyk, Medical Applications of Raman Spectroscopy: New Look Inside Human Body With Raman Imaging in Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering, 2016, ISBN: 978-0-12-409547-2, DOI: 10.1016/B978-0-12-409547-2.12159-6

 

D. Dębski, R. Smulik, J. Zielonka, B. Michałowski, M. Jakubowska, K. Dębowska, J. Adamus, A. Marcinek, B. Kalyanaraman, A. Sikora, Mechanism of oxidative conversion of Amplex® Red to resorufin: pulse radiolysis and enzymatic studies, Free Radical Biology and Medicine, 96 (2016) 323, DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.03.027

 

 

Grant "Sonata Bis" dla dr inż. Adama Sikory

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie na projekt badawczy, w ramach którego zostanie powołany nowy zespół naukowy.