ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE

Lista oferowanych usług

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Konferencja Women in Science - the Tradition of Maria Skłodowska Curie

29-30 września 2016 r. Łódź

 

wspólna inicjatywa MNiSW, PŁ oraz Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta

 

www Konferencji

Ostatnio opublikowane

M. Dlugosz-Lisiecka, The sources and fate of (210)​Po in the urban air: A review, Environment international, 94 (2016) 325

 

K. M. Romek, G. S. Remaud, V. Silvestre, R. J. Robins Richard, P. Paneth, Non-​statistical 13C Fractionation Distinguishes Co-​incident and Divergent Steps in the Biosynthesis of the Alkaloids Nicotine and Tropine, J. Biol. Chem. 291 (2016) 16620

 

H. Abramczyk, B. Brozek-Pluska, J. Surmacki, M. Tondussonb, E. Freysz, Photostability of biological systems—Femtosecond dynamics of zinc tetrasulfonated phthalocyanine at cancerous and noncancerous human Breast tissues,
J. Photochem. Photobiol A: Chem, 332 (2017) 10, DOI: 10.1016/j.jphotochem.201

 

H. Abramczyk, J. Surmacki, M. Kopeć, A. K. Olejnik, A. Kaufman-Szymczyk and K. Fabianowska-Majewska, Epigenetic changes in cancer by Raman imaging, fluorescence imaging, AFM and scanning near-field optical microscopy (SNOM). Acetylation in normal and human cancer breast cells MCF10A, MCF7 and MDA-MB-231, Analyst, 2016, DOI: 10.1039/C6AN00859C

 

B. Brozek-Pluska, M. Kopec, Raman microspectroscopy of Hematoporphyrins. Imaging of the noncancerous and the cancerous human breast tissues with photosensitizers, Spectrochim. Acta, Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 169 (2016) 182, doi:10.1016/j.saa.2016.06.038

 

J. Krych-Madej, K. Stawowska, L. Gebicka, Oxidation of flavonoids by hypochlorous acid: Reaction kinetics and antioxidant activity studies, Free Radic. Res. 2016, DOI: 10.1080/10715762.2016.1194520

 

 

Grant "Sonata Bis" dla dr inż. Adama Sikory

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie na projekt badawczy, w ramach którego zostanie powołany nowy zespół naukowy.