ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE
Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Ostatnio opublikowane

A. Grzybkowska, D.J. Jedrzejczyk, M. Rostkowski, A. Chworos, A. Dybala-Defratyka, RNA Model Evaluation Based on MD Simulation of Four tRNA Analogs, RSC Adv. 2016, DOI: 10.1039/C6RA14933B

 

K. Taran, T. Fraczek, A. Sikora-Szubert, A. Sitkiewicz, W. Młynarski, J. Kobos, P. Paneth, The first investigation of Wilms’ tumour atomic structure-nitrogen and carbon isotopic composition as a novel biomarker for the most individual approach in cancer disease, Oncotarget, 2016, DOI: 10.18632/oncotarget.12521

 

P. Szajerski, M. Jakubowska, A. Gasiorowski, Dosimetric properties of europium, gadolinium and cerium borosilicate glasses in application of electron beam dose measurements, J. Lumin., 2016, DOI: 10.1016/j.jlumin.2016.09.030

 

 

Prof. Halina Abramczyk w Nauka Movie(e)

https://www.p.lodz.pl/pl/Nauka-movie-Maria-Curie-od-laserow-prof-Halina-Abramczyk

Nominacja dla Prof. Janusza Rosiaka do The iia Laureate Award za największy wkład do rozwoju technologii radiacyjnych
Nagroda zespołowa II stopnia w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii

przyznana przez Zarząd Główny PTBR

Wyróżnienie w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii za cykl 3 prac

nt. Radiacyjnej syntezy nanocząstek z polimerów syntetycznych i białek

Wyróżnienie dla doktoranta Łukasza Kaźmierczaka

w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii za prezentację plakatową

Prof. Halina Abramczyk została powołana na członkinię Rady Naukowego Kongresu Nauki (NKN)

Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał członków Rady NKN złożonych z najbardziej zasłużonych i utytułowanych profesorów.

Wypracowanie propozycji zmian do tzw. Ustawy 2.0. będzie podstawowym zadaniem rady programowej Narodowego Kongresu Nauki.

Dr hab. inż. Piotr Ulański został wybrany na jednego z głównych redaktorów międzynarodowego czasopisma Radiation Physics and Chemistry

http://www.journals.elsevier.com/radiation-physics-and-chemistry

Grant "Sonata Bis" dla dr inż. Adama Sikory

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie na projekt badawczy, w ramach którego zostanie powołany nowy zespół naukowy.