ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE

Lista oferowanych usług

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

W Instytucie działają pracownie: zamkniętych źródeł promieniowania, liniowego akceleratora elektronów; pracownie komputerowe oraz  liczne laboratoria, m. in. radiolizy impulsowej, laserowej spektroskopii molekularnej, fotolizy błyskowej, elektronowego rezonansu spinowego, fotochemii i spektroskopii, radiochemiczne, spektroskopii mas, fizykochemii roztworów, syntezy organicznej

Laboratoria i pracownie MITR wyposażone są w  nowoczesną aparaturę badawczą.

 • Zespół chemii radiacyjnej stosowanej
 • Laboratorium badań efektów izotopowych
 • Zespół chemii biomedycznej
 • Zespół biospektroskopii i chemii medycznej. Laboratorium laserowej spektroskopii molekularnej
 • Laboratorium metod izotopowych
 • Zespół fizyki/chemii obliczeniowej
 • Laboratorium fizykochemii roztworów
 • Zespół symulacji komputerowych w chemii
 • Laboratorium fotolizy laserowej
 • Laboratorium elektronowego rezonansu paramagnetycznego
 • Laboratorium biochemii fizycznej
 • liniowy akcelerator elektronów
 • komora radiacyjna
 • bomba kobaltowa