ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE

Lista oferowanych usług

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

PULS-2018

Pulse Investigations in Chemistry, Physics, and Biology together with RKCM Meeting on Reaction Kinetics in Condensed Matter

Konferencja Women in Science - the Tradition of Maria Skłodowska Curie

wspólna inicjatywa MNiSW, PŁ oraz Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta

Warsztaty Konfokalnej Mikroskopii Ramanowskiej, SERS, AFM, SNOM

w dniach 03-04.06.2016
w Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej (LLSM)

 
Isotopes 2013
Isotope effects across disciplines
6th European Young Investigators Conference (EYIC)
Chemia & biochemia wolnych rodników, chemia radiacyjna, fotochemia, radiobiologia, spektroskopia
Ionizing Radiation and Polymers
Konferencje organizowane przez MITR
Instytut jest organizatorem szeregu konferencji naukowych. Najważniejszą z nich jest Międzynarodowe Sympozjum PULS - Badania Impulsowe w Chemii, Fizyce i Biologii, odbywające się od 1985 roku co 3 lata.
Wspólpraca z zagranicą
MITR współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, przemysłem i innymi instytucjami wykorzystującymi technikę radiacyjną, w tym z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w Wiedniu. Współpraca obejmuje wspólne przedsięwzięcia  badawcze, publikacje i wymianę naukową.
Marie Curie Chair
Marie Curie Chair http://www.mitr.p.lodz.pl/evu/