lecture-1

lecture-2

lecture-3

lecture-4

lecture-5

 

LABORATORY

 

lab-1  polaryzacja    demo-lab-1

lab-2  laser femtosekundowy

lab-3 układ femtosekundowy

lab-4 druga harmoniczna

lab-5 wzmacniacz -pobierz literaturę

lab-6 autokorelator

lab-7 autokorelator SSA  (single shot autocorelator)

lab-8 kamera CCD