Wybierz język
Choose your language
wersja polska
english version

WARSZTATY KONFOKALNEJ MIKROSKOPII RAMANOWSKIEJ, SERS, AFM, SNOM

warsztatylogo

Nasze laboratorium organizuje Warsztaty Konfokalnej Mikroskopii Ramanowskiej, SERS, AFM, SNOM. Do tej pory zrealizowane zostały dwie edycje warsztatów.

Warsztaty Konfokalnej Spektroskopii Ramanowskiej, AFM, SNOM są doskonałą okazją do zapoznania się z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym zastosowań spektroskopii Ramana, AFM, SNOM w badaniach naukowych i aplikacjach przemysłowych w dziedzinie chemii, biologii, inżynierii materiałowej, medycyny.

Techniki obrazowania wzbudzają coraz większe zainteresowanie szczególnie w przypadku analizy układów żywych, dla których ingerencji z zewnątrz powinna być ograniczona do minimum. Obrazowanie żywych komórek pozwala na uzyskiwanie niedostępnych wcześniej informacji o fenotypie bez zastosowania zewnętrznych znaczników i zyskuje coraz większe zastosowanie w immunologii, neurobiologii, badaniu nowotworów i biologii komórki.

W ramach warsztatów zapraszamy do wysłuchania wykładów i prezentacji przygotowanych przez wybitnych specjalistów w dziedzinie obrazowania i spektroskopii Ramana, AFM, SNOM, zwiedzania LLSM, wykonania pomiarów Państwa próbek i podjęcia ewentualnej współpracy.

III Warsztaty Konfokalnej Mikroskopii Ramanowskiej, SERS, AFM, SNOM

24-28.06.2019

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału wIII międzynarodowym seminarium:

„Applications of Raman/FTIR imaging and spectroscopy, AFM, SNOM microscopyin scientificresearch, medicine and industry”

w dniach 24-28.06.2019 r. w Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej (LLSM) Politechniki Łódzkiej.

Podczas warsztatów będzie możliwość wzięcia udziału w wykładach dotyczących wykorzystania nowoczesnych technik obrazowania - Raman oraz FTIR,  mikroskopii sił atomowych (AFM - atomic force microscopy), skaningowej mikroskopii bliskiego pola (SNOM - scanning near field microscopy) w chemii, biologii, inżynierii materiałowej oraz w medycynie.

Zapraszamy także do wzięcia udziału w zajęciach praktycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury dostępnej w LLSM i zwiedzania laboratorium.

Wykłady będą prowadzone m.in. przez:
- Prof. H. Abramczyk, Politechnika Łódzka, Polska
-
Prof. M. Barańską, Uniwersytet Jagielloński, Polska
-
Dr hab. A. Kamińską –Michotę z Instytut Chemii Fizycznej PAN, Polska
-
Prof. S. Kazarian, Imperial College London, UK
-
Prof. A. Kudelskiego, Uniwersytet Warszawski, Polska
-
Prof. M. Lekką, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Polska
-
Dr hab. K. Małek Uniwersytet Jagielloński, Polska
-
Dr hab. Czesława Paluszkiewicz, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Polska

Zajęcia praktyczne będą prowadzone m.in. przez przedstawicieli firm: Agilent, Lot-Quantum Design, Renishaw, Labsoft, PIK Instruments.

Komitet organizacyjny:
- Dr hab. inż. Beata Brozek-Płuska, prof. PŁ
-
Dr inż. Jakub Surmacki
-
Dr inż. Monika Kopeć

 więcej zdjęć >>> ZDJĘCIA <<<

 

II Warsztaty Konfokalnej Mikroskopii Ramanowskiej, SERS, AFM, SNOM

3-4.06.2016

 W ramach warsztatów zostały wygłoszone wykłady:

 • Prof. dr hab. Halina Abramczyk, Politechnika Łódzka- Spektroskopia i obrazowanie Ramana: możliwości, wyzwania i perspektywy w badaniu materii kosmiczneji organizmów żywych
 • Dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, Politechnika Łódzka- Spektroskopia, obrazowanie Ramana, SNOM, AFM w analizie tkanek ludzkich prawidłowych i zmienionych nowotworowo - wyzwania, możliwości, perspektywy
 • Dr hab. inż. Agnieszka Kaczor, Uniwersytet Jagielloński- Obrazowanie ramanowskie i AFM w badaniach dysfunkcji śródbłonka ex vivo i in vitro
 • Dr Agnieszka Kamińska, Instytut Chemii Fizycznej PAN- Spektroskopia SERS w aplikacjach medycznych i testachdiagnostycznych
 • Dr Agnieszka Sożańska, Renishaw Polska- Redox biologywith inVia confocal Raman microscope
 • Dr Agnieszka Kowalczyk, Lot-Quantum Design- Przykłady zastosowania spektroskopii i obrazowania ramanowskiego do badań skał
 • Dr hab. Roman Szostak, Uniwersytet Wrocławski, Laboratorium Spektroskopii Ramanowskiej- Analiza ilościowa układów wieloskładnikowych metodami spektroskopii oscylacyjnej
 • Dr Mateusz Dulski, SMCEBI Uniwersytet Śląski- Wpływ składu chemicznego na własności strukturalne rzadkich minerałów.
 • Dr hab. Teobald Kupka,Uniwersytet Opolski, Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego- Spektroskopia Ramana w badaniach barwnika czerwonego korala oraz muszli ślimaka Afrykańskiego
 • Mgr Anna Korycińska, Politechnika Łódzka, Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej- Mapowanie ramanowskie w zastosowaniach biomedycznych i biochemicznych na tle innych technik obrazowania
 

Zaproszenie na waszataty

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z WARSZTATÓW

 

 

I Warsztaty Konfokalnej Mikroskopii Ramanowskiej, SERS, AFM, SNOM

 17-19.09.2014

W ramach warsztatów zostały wygłoszone wykłady:

 • prof. dr hab. Halina Abramczyk - Spektroskopia Ramana już wkrótce będzie wykorzystywana w diagnozowaniu i leczeniu wielu chorób. Przegląd zastosowań w biodiagnostyce i medycynie
 • prof. dr hab. Andrzej Kudelski - Wykorzystanie nano-rezonatorów do przeprowadzania ramanowskich analiz powierzchni róznego rodzaju materiałów
 • prof. dr hab. Jolanta Bukowska- Podstawy spektroskopii Ramana
 • dr Maxime Tchaya Njantio- 1) 3D Confocal Raman Imaging applied to Science 2) Correlating Raman imaging with AFM, SNOM, SEM
 • dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska- Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne technik AFM/SNOM/TERS
 • dr hab. Agnieszka Kaczor- Badanie zmian biochemicznych w ścianie naczynia w cukrzycy i nadcisnieniu- obrazowanie ramanowskie w połączeniu z AFM