Wybierz język
Choose your language
wersja polska
english version

WORKSHOP ON CONFOCAL RAMAN MICROSCOPY-SERS-AFM-SNOM

warsztatylogo


Our laboratory organizes Workshops of Confocal Raman Microscopy- SERS, AFM, SNOM workshops. Until now we realized two editions of the workshop.

Our workshops is a great opportunity to get acquainted with the current state of knowledge concerning applications of Raman spectroscopy, AFM, and SNOM in scientific research and industrial applications in the fields of chemistry, biology, materials science, and medicine.

Imaging techniques have become of greater interest especially for the analysis of living systems, for which external interference should be limited to a minimum. Imaging living cells allows to obtain previously unavailable information about the phenotype without the use of external markers and is gaining increasing application in immunology, neurobiology, cancer research and cell biology.

In this workshop we invite you to attend lectures and presentations prepared by eminent specialists in the field of imaging and Raman spectroscopy, AFM, SNOM. We will visit our laboratories,  perform measurements of your samples and discuss possible cooperation.

 

3rd Workshop on Confocal Raman Microscopy- SERS-AFM-SNOM

24-28.06.2019

Ladies and gentlemen,

We would like to cordially invite you to participate in the international seminar:

„Applications of Raman/FTIR imaging and spectroscopy, AFM, SNOM microscopyin scientificresearch, medicine and industry”

on 24-28.06.2019 at the  Laboratory of Laser Molecular Spectroscopy (LLSM) of the Lodz University of Technology.

During the workshops there will be an opportunity to take part in lectures on the use of modern imaging techniques - Raman and FTIR, atomic force microscopy (AFM), scanning near field microscopy (SNOM) in chemistry, biology, materials engineering and medicine.

We also invite you to take part in practical classes using the latest equipment available at LLSM and visiting the laboratory.

Lectures will be conducted by:
- Prof. H. Abramczyk, Politechnika Łódzka, Polska
-
Prof. M. Barańska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
-
Dr hab. A. Kamińska –Michota z Instytut Chemii Fizycznej PAN, Polska
-
Prof. S. Kazarian, Imperial College London, UK
-
Prof. A. Kudelski, Uniwersytet Warszawski, Polska
-
Prof. M. Lekka, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Polska
-
Dr hab. K. Małek Uniwersytet Jagielloński, Polska
-
Dr hab. Czesława Paluszkiewicz, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Polska

Practical classes will be conducted by company representatives: Agilent, Lot-Quantum Design, Renishaw, Labsoft, PIK Instruments.

Organizing committee:
- Dr hab. inż. Beata Brozek-Płuska, prof. PŁ
-
Dr inż. Jakub Surmacki
-
Dr inż. Monika Kopeć

 

more photos >>> PHOTOS <<<

2nd Workshop on Confocal Raman Microscopy- SERS-AFM-SNOM

3-4.06.2016

 Lectures:

 • Prof. dr hab. Halina Abramczyk, Politechnika Łódzka- Spektroskopia i obrazowanie Ramana: możliwości, wyzwania i perspektywy w badaniu materii kosmiczneji organizmów żywych
 • Dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, Politechnika Łódzka- Spektroskopia, obrazowanie Ramana, SNOM, AFM w analizie tkanek ludzkich prawidłowych i zmienionych nowotworowo - wyzwania, możliwości, perspektywy
 • Dr hab. inż. Agnieszka Kaczor, Uniwersytet Jagielloński- Obrazowanie ramanowskie i AFM w badaniach dysfunkcji śródbłonka ex vivo i in vitro
 • Dr Agnieszka Kamińska, Instytut Chemii Fizycznej PAN- Spektroskopia SERS w aplikacjach medycznych i testachdiagnostycznych
 • Dr Agnieszka Sożańska, Renishaw Polska- Redox biologywith inVia confocal Raman microscope
 • Dr Agnieszka Kowalczyk, Lot-Quantum Design- Przykłady zastosowania spektroskopii i obrazowania ramanowskiego do badań skał
 • Dr hab. Roman Szostak, Uniwersytet Wrocławski, Laboratorium Spektroskopii Ramanowskiej- Analiza ilościowa układów wieloskładnikowych metodami spektroskopii oscylacyjnej
 • Dr Mateusz Dulski, SMCEBI Uniwersytet Śląski- Wpływ składu chemicznego na własności strukturalne rzadkich minerałów.
 • Dr hab. Teobald Kupka,Uniwersytet Opolski, Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego- Spektroskopia Ramana w badaniach barwnika czerwonego korala oraz muszli ślimaka Afrykańskiego
 • Mgr Anna Korycińska, Politechnika Łódzka, Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej- Mapowanie ramanowskie w zastosowaniach biomedycznych i biochemicznych na tle innych technik obrazowania
 

>>>INVITATION<<<

>>>MORE PHOTOS<<<

 

 

1st Workshop on Confocal Raman Microscopy- SERS-AFM-SNOM

 

Lectures:

 • prof. dr hab. Halina Abramczyk - Spektroskopia Ramana już wkrótce będzie wykorzystywana w diagnozowaniu i leczeniu wielu chorób. Przegląd zastosowań w biodiagnostyce i medycynie
 • prof. dr hab. Andrzej Kudelski - Wykorzystanie nano-rezonatorów do przeprowadzania ramanowskich analiz powierzchni róznego rodzaju materiałów
 • prof. dr hab. Jolanta Bukowska- Podstawy spektroskopii Ramana
 • dr Maxime Tchaya Njantio- 1) 3D Confocal Raman Imaging applied to Science 2) Correlating Raman imaging with AFM, SNOM, SEM
 • dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska- Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne technik AFM/SNOM/TERS
 • dr hab. Agnieszka Kaczor- Badanie zmian biochemicznych w ścianie naczynia w cukrzycy i nadcisnieniu- obrazowanie ramanowskie w połączeniu z AFM