ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE

Lista oferowanych usług

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Bieżące wydarzenia
Ogólne informacje o Instytucie
Informacje o pracownikach
Informacje o doktorantach
Nasi dyplomanci w roku bieżącym, propozycje tematów prac dyplomowych
Zajęcia prowadzone przez pracowników MITR, karty przedmiotów
Kierunki badań, zespoły badawcze, dorobek naukowy pracowników
Opis zespołów i aparatury badawczej
Opis usług oferowanych przez MITR
Konferencje organizowane przez Instytut, współpraca międzynarodowa
Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych
im. M. Skłodowskiej-Curie
Użyteczne adresy internetowe
Dane kontaktowe
Mapa serwisu MITR