ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE

Lista oferowanych usług

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Użyteczne adresy internetowe

 

 

Poczta MITR http://www.mitr.p.lodz.pl/poczta

Politechnika Łódzka http://www.p.lodz.pl

Wydział Chemiczny PŁ http://www.chemia.p.lodz.pl/

Biblioteka Główna PŁ http://www.bg.p.lodz.pl/

Bazy Biblioteki Narodowej http://mak.bn.org.pl

 

Konferencje www.chemistry-conferences.com

Science Server (ICM) http://vls.icm.edu.pl/index.html

Radiation Chemistry Data Center ttp://www.rcdc.nd.edu

Marie Curie Chair http://www.mitr.p.lodz.pl/evu/

 

Comprehensive Enzyme Information System tp://www.brenda.uni-koeln.de

Wyszukiwarka naukowa http://scholar.google.com/

PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

Czasopisma American Chemical Society http://pubs.acs.org/about.html

NIST Chemistry WebBook http://webbook.nist.gov

 

Tygodnik internetowy PAUza Akademicka www.pauza.krakow.pl

 

Muonium DataBase http://www.mitr.p.lodz.pl/mbaza