ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, tel. (+ 48 42) 631-31-88, 631-31-05
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
ZESPOŁY BADAWCZE

Lista oferowanych usług

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

Konkurs na stanowisko adiunkta w MITR

Zatrudnienie jako adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej. Tematyka badawcza: modelowanie oddziaływań w układach biologicznych, symulacje komputerowe, dokowanie ligand-receptor, białko-białko, modelowanie reakcji enzymatycznych. Dydaktyka: technologie informatyczne, chemia fizyczna.

Ostatnio opublikowane

B. Brozek-Pluska, J. Musial, R. Kordek, H. Abramczyk, Analysis of Human Colon by Raman Spectroscopy and Imaging-Elucidation of Biochemical Changes in Carcinogenesis, Int. J. Mol. Sci. 20 (2019) 3398; DOI: 10.3390/ijms20143398

 

A. Krzeminska, K. Swiderek, Molecular Insights into the Substrate-Assisted Mechanism of Viral DNA 3-End Processing in Intasome of Prototype Foamy Virus Integrase from Molecular Dynamic and QMMM Studies, J. Chem. Inf. Model. 59 (2019) 2995−3005, DOI: 10.1021/acs.jcim.9b00276 

 

H. Abramczyk, A. Imiela, B. Brozek-Pluska, M. Kopec, Advances in Raman imaging combined with AFM and fluorescence microscopy are beneficial for oncology and cancer research, Nanomedicine, 2019, DOI: 10.2217/nnm-2018-0335

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Tematy inżynierskich prac dyplomowych na rok akademicki 2019/2020

Nowa oferta usługowa

oznaczanie izotopów promieniotwórczych

Prof. Piotr Paneth w Nauka Movi(e)

Nauka-movie-izotopy-rozpoznaja-nowotwory-rozmowa-prof-Piotrem-Panethem

O energetyce atomowej w Platon Cafe

Dr inż. Magdalena Długosz-Lisiecka była gościem programu i przedstawiła różne aspekty energetyki atomowej, link

Prof. Halina Abramczyk w Nauka Movi(e)

Nauka-movie-Maria-Curie-od-laserow-prof-Halina-Abramczyk